Naturture

Er du underviser, naturterapeut, biolog og interesseret i adgang til morænelandskab og urørt skov, så har du her muligheden for at leje dig ind. Vil du høre mere er du velkommen til at ringe på 2631 3048.

Landskabet er det smukkeste morænelandskab med kuperet terræn. I de sidste 50 år har de 40 tønder land været ude af drift, men er blevet plejet gennem en vekseldrift af at stå ubenyttet hen, græsslet og kreaturgræsning. Det betyder, at den artsrige og karakteristiske overdrevsflora breder sig. Arealerne er fredet § 3 overdrev, fredskov og internationalt naturbeskyttelsesområde Natura 2000 og flere steder med en HNV-værdi på 9.

På Østbjerglund findes åbne græsarealer, vandhuller, kildevæld og løvtræshegn med gamle avnbøg og egetræer. Du finder også et rigt fugleliv med grønspætte, sortspætte, græshoppesanger, vandstær og isfugl. Et liv af sommerfugle og i juni står markerne med majgøgeurt og skovgøgelilje. I vinterhalvåret står de gamle træer som majestætiske skulpturer.

 

 

preload spinner