Stiftende generalforsamling

Oprettet d.

Stiftende generalforsamling

OBS OBS OBS

Den stiftende generalforsamling er udsat!

Østbjerglund natur- og kulturrum - Regenerative og lærende fællesskaber

Jeg sidder i disse dage og arbejder på et sæt vedtægter til en forening, der har til formål at udforske og udvikle metoder til fremme af regenerative fællesskaber. Regenerative fællesskaber skaber mere værdi, end de tager. Fællesskabet bygger på nærvær, samtale og forbindelsen til naturen.

Gamle træer, dybe slugter og rislende vandløb. Østbjerglund rummer 18 ha. enestående natur, hvor der ikke har været dyrket eller taget hugst fra skoven de sidste 60 år. Derfor rummer stedet en særdeles høj biodiversitet. Østbjerglund ligger i et dødislandskab bag en randmoræne og her findes erosionskløfter med gamle træer, levende hegn og overdrev. Overdrevet indeholder en speciel flora af lyskrævende arter. På overdrevet flyver dukatsommerfugl og her vokser vilde orkidéer. Skoven står med gamle bøgetræer på mere end 100 år og her bor grøn- og sortspætte. I kildevældet vokser vandmynte og i vandhullet bor den butsnudet frø.

Med udgangspunkt i naturen på Østbjerglund vil foreningen skabe rum for udvikling og fremme af regenerative fællesskaber, der passer på vores natur og ikke forbruger mere end vi har brug for. Det regenerative fællesskab er inspireret af naturens diversitet og intelligens, hvor medlemmerne skaber et stærkt netværk og et forpligtende fællesskab. Foreningen skal efter bedste evne vise, at det er muligt at skabe oplevelser af mening med et minimum af forbrug.

Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

Foreningens aktiviteter forbinder mennesker og natur gennem formidling og oplevelser i naturen med fortællekunst, billedkunst og musik.

* naturoplevelser

* fortællevandringer

* fortællekunst

* kunst i naturen

* skiftende kunstudstillinger

* inden- og udendørs koncerter

 

Deltag i den stiftende generalforsamling lørdag den 25. marts, kl. 10-13, hvor der vil være naturvandring samt en sildemad og kryddersnaps.