Staksrode skov

Staksrode skov

På opfordring af naturformidler Jakob Sørensen Detheltvildt.com besøgte jeg i går Staksrode Skov der ligger mellem Vejle og Juelsminde.

Her fandt jeg den hvide anemone, så langt er anemonerne ikke på Østbjerglund, de luner sig stadig under de visne blade.

Staksrode Skov er udpeget som Natura 2000 habitat og fuglebeskyttelsesområde. Skoven er levested for en række arter blandt andet isfugl, hvepsevåge, stor vandsalamander og bæklampret.

 

Den er et besøg værd - god tur.

 

 

 

 

Oprettet d. under Aktiviteter


Ingen kommentar(er)
Skriv din kommentar